วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

แนะนำตัวเอง

       ประวัติส่วนตัว
-ชื่อ นาย ศุภวัฒน์ ศรีวินัย เลขที่ 7 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
-อยู่บ้านเลขที่3 หมู่ 2 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
-กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
-อาศัยอยู่กับพ่อแม่
-มีพี่น้องทั้งหมด 2คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น